:: โรงเรียนจ่าอากาศเปิดรับสมัคร 1 ธ.ค.66 - 31 ม.ค.67 ตามลิ้งค์รับสมัคร ONLINE ด้านล่าง :: อ่านรายละเอียดก่อนสมัคร ::
คำแนะนำ
คำถามที่พบบ่อยเพจ :: โรงเรียนจ่าอากาศ


 

คำแนะนำในการสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี ๖๗

           สมัครทาง INTERNET ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ระบบรับสมัครออนไลน์จะพิสูจน์ทราบบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้น ผู้สมัครต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และผู้สมัครจะสมัครด้วยระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับวิธีการสมัครมีขั้นตอน การปฏิบัติ ดังนี้
           ๑  เตรียมรูปถ่ายของผู้สมัคร รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาหรือชุดสุภาพ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ขนาดรูป 160 x 200 pixels และรูปบัตรประจำตัวประชาชน จัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล และต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน
           ๒  เข้าไปที่เว็บไซต์  http://www.atts.ac.th เพื่ออ่านคำแนะนำเบื้องต้น กดปุ่ม “ระบบรับสมัครออนไลน์”
           ๓  กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบรับสมัคร Online” อ่านศึกษาขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ
           ๔  เข้าสู่หน้า “ระบบรับสมัคร Online”
           ๕  กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และตัวอักษรให้ถูกต้อง กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
           ๖  UPLOAD รูปถ่ายและบัตรประชาชนให้ถูกต้อง กดปุ่ม “อัพโหลดรูปภาพ” คลิกรับทราบและกดปุ่ม “ถัดไป”
           ๗  กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน และกดปุ่ม “ถัดไป” กรอกแบบสอบถามและกดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” เพื่อส่งใบสมัคร
           ๘  กดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร” เพื่อพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและใบจ่ายเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่สามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ในคราวเดียวกับการส่งใบสมัครเข้าระบบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงินภายหลังได้ โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th  กดปุ่ม “ระบบรับสมัครออนไลน์” และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบรับสมัคร Online”
           ๙  ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส  หรือที่  7-11 เป็นเงินจำนวน ๔๐๐ บาท และเงินธรรมเนียมค่าบริการ

 

 

 

สำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ
171/1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 02-534526602-534-3762-3 e-mail :: recruitmentatts@gmail.com