หน้าหลัก

  

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรัับสมัครประมาณ ธ.ค.61

  


ผู้ที่สอบได้และมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ สามารถดาวน์โหลด คู่มือแนะนำการทำสัญญาเข้าเป็น นจอ.ปีการศึกษา 2561