หน้าหลัก

   การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย (ล่วงหน้า) วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 และทาง SMS
(
ลงทะเบียบรับผลการสอบทาง SMS โดยพิมพ์ “atts” เว้นวรรค “เลขประจำตัวผู้สมัคร”
ส่งข้อความก่อนวันประกาศผลสอบไปที่หมายเลข “4847604”)

ดาวน์โหลดคู่มือเพื่อทำสัญญา ผู้สอบได้ตัวจริงทำสัญญาวันที่ 18 - 19 เม.ย.61 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

ผู้สอบได้ลำดับสำรองฟังผลสอบ 20 เม.ย.61 ภายในเวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

ผู้สอบได้ลำดับสำรองทำสัญญา 23 เม.ย.61 เวลา 08.30 -12.00 น.

รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 1 พ.ค.61 เวลา 08.00น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ