ตรวจสอบสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ

 

 

 

กำหนดวันตรวจสอบสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบคะแนนเพิ่มพิเศษที่ขอไว้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ นายทหารกำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ โทร 0 2534 3711 ภายในวันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2562 พ้นกำหนดจะถือว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว