ติดต่อสอบถาม

สอบถามปัญหาการรับสมัครทาง INTERNET

สำนักงานรัสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ

โทร  0 2534 5266, 0 25343763

โทรสาร 0 2534 3763

มือถือ 061 872 6451

(ในวันเวลาราชการ)

กำลังพลโรงเรียนจ่าอากาศ

โทร 0 2534 3711

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนจ่าอากาศ

โทร 0 2534 3762

ที่อยู่่ส่งเอกสารเพิ่มเติมทางไปรษณืย์

แผนกกำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม.10210

(วงเล็บมุมซอง ด้านล่าง "ส่งเอกสารขอสิทธิคะแนนเพิ่ม")