ตรวจสอบการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง   

   

คลิกดูรายชื่อ ผู้สมัครที่ส่งเอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มไม่ครบถ้วน
connect server
ปรับปรุงข้อมูลทุกวันจันทร์
ผู้สมัครที่ขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ จะตรวจสอบคะแนนเพิ่มพิเศษของตนได้ หลังจากส่งเอกสารขอรับสิทธิ์ ฯ ให้กับโรงเรียนจ่าอากาศไม่น้อยกว่า 5 วันหากไม่พบข้อมูลหรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามที่กำลังพลโรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ 02-534-3711 ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ