นักเรียนจ่าอากาศใหม่ทุกคนตรวจสอบรายชื่อและจดจำการเข้าพักว่าตัวเองเข้าพักที่ อาคารนอน1(ร้อยช้าง)
หรือ อาคารนอน4(ร้อยอินทรีย์) และตรวจสอบว่าตัวเองสังกัด หมวด,หมู่ร้อยช้าง หรือ หมวด,หมู่ร้อยอินทรีย
ผู้ปกครองและนักเรียนจ่าอากาศใหม่กรุณาอ่านรายละเอียดการปฎิบัติในการมารายงานตัว คลิกเพื่ออ่าน
รายชื่อและการปฏิบัติผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายลำดับสำรอง (ครั้งที่1) (ครั้งที่2) และ (ครั้งที่3)
Download หนังสือสัญญา Click
Download คู่มือการเขียนหนังสือสัญญา Click