ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หลักโรงเรียนจ่าอากาศที่ www.atts.rtaf.mi.th

ประกาศเพื่อทราบ

ด้วยช่วงนี้อยู่ในห้วงของการระบาดของโรค covid 19 ทำให้ไม่สะดวกในการ ดำเนินการขอทราบรายละเอียด "ผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ " ทางคณะกรรมการ ฯ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะแจ้งการดำเนินการขั้นต่อไปผ่านทาง เว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้

เว็บไซต์หลัก