:: ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ::

ประกาศเรียกตัวสำรอง เพิ่มเติมครั้งที่ 5

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญา เป็น นจอ.66

โรงเรียนจ่าอากาศขอแจ้งผู้สอบได้เป็นตัวสำรอง(เพิ่มเติม) ลำดับที่ 106 จำนวน 1 คน

เข้าทำสัญญาในวันศุกร์ที่ 12 พ.ค.66 เวลา 0830 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิก ดูรายชื่อตัวสำรอง (ลำดับที่ 106 ทำสัญญา)

คู่มือแนะนำการทำสัญญาเข้าเป็น นจอ.66

แบบฟอร์มตรวจสอบหลักฐาน นจอ.66 (กรอกแล้วนำมาส่งในวันที่ทำสัญญา)

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ Click
 

คำเตือน การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ
ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้ นอกจากใช้ความรู้ ความสามารถของท่านเอง
หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน
ขอโปรดแจ้งโดยตรงที่ 02-5345266 , 02-5343763

สำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ
171/1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 02-5345266 , 02-534-3762-3
e-mail :: recruitmentatts@gmail.com