ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 12 (ดำเนินการแล้ว)

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญา เป็น นจอ.67

เนื่องจากมีผู้สอบได้ตัวจริงขอสละสิทธิ์

โรงเรียนจ่าอากาศขอแจ้งผู้สอบได้เป็นตัวสำรองทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์ จำนวน 1 คน(ตามลำดับที่สอบได้)

เข้าทำสัญญาและรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 31 พ.ค.67 เวลา 0830 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิก ดูรายชื่อตัวสำรอง (จำนวน 1 คน ทำสัญญา)


ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 11 (ดำเนินการแล้ว)

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญา เป็น นจอ.67

เนื่องจากมีผู้สอบได้ตัวจริงขอสละสิทธิ์

โรงเรียนจ่าอากาศขอแจ้งผู้สอบได้เป็นตัวสำรองทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์ จำนวน 1 คน(ตามลำดับที่สอบได้)

เข้าทำสัญญาและรายงานตัวในวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.67 เวลา 0830 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิก ดูรายชื่อตัวสำรอง (จำนวน 1 คน ทำสัญญา)


ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 10 (ดำเนินการแล้ว)

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญา เป็น นจอ.67

เนื่องจากมีผู้สอบได้ตัวจริงขอสละสิทธิ์

โรงเรียนจ่าอากาศขอแจ้งผู้สอบได้เป็นตัวสำรองทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์ จำนวน 1 คน(ตามลำดับที่สอบได้)

เข้าทำสัญญาและรายงานตัวในวันพุธที่ 15 พ.ค.67 เวลา 0830 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิก ดูรายชื่อตัวสำรอง (จำนวน 1 คน ทำสัญญา)


ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 9 (ดำเนินการแล้ว)

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญา เป็น นจอ.67

เนื่องจากมีผู้สอบได้ตัวจริงขอสละสิทธิ์

โรงเรียนจ่าอากาศขอแจ้งผู้สอบได้เป็นตัวสำรองทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์ จำนวน 3 คน(ตามลำดับที่สอบได้)

เข้าทำสัญญาและรายงานตัวในวันจันทร์ที่ 13 พ.ค.67 เวลา 0830 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิก ดูรายชื่อตัวสำรอง (จำนวน 3 คน ทำสัญญา)


ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 8 (ดำเนินการแล้ว)

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญา เป็น นจอ.67

เนื่องจากมีผู้สอบได้ตัวจริงขอสละสิทธิ์

โรงเรียนจ่าอากาศขอแจ้งผู้สอบได้เป็นตัวสำรองทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์ จำนวน 1 คน(ตามลำดับที่สอบได้)

เข้าทำสัญญาและรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค.67 เวลา 0830 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิก ดูรายชื่อตัวสำรอง (จำนวน 1 คน ทำสัญญา)


ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 7 (ดำเนินการแล้ว)

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญา เป็น นจอ.67

เนื่องจากมีผู้สอบได้ตัวจริงขอสละสิทธิ์

โรงเรียนจ่าอากาศขอแจ้งผู้สอบได้เป็นตัวสำรองทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์ จำนวน 4 คน(ตามลำดับที่สอบได้)

เข้าทำสัญญาและรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 3 พ.ค.67 เวลา 0830 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิก ดูรายชื่อตัวสำรอง (จำนวน 4 คน ทำสัญญา)


ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 6 (ดำเนินการแล้ว)

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญา เป็น นจอ.67

เนื่องจากมีผู้สอบได้ตัวจริงขอสละสิทธิ์

โรงเรียนจ่าอากาศขอแจ้งผู้สอบได้เป็นตัวสำรองทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์ จำนวน 3 คน(ตามลำดับที่สอบได้)

เข้าทำสัญญาและรายงานตัวในวันพุธที่ 1 พ.ค.67 เวลา 0700 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิก ดูรายชื่อตัวสำรอง (จำนวน 3 คน ทำสัญญา)


ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 5 (ดำเนินการแล้ว)

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญา เป็น นจอ.67

เนื่องจากมีผู้สอบได้ตัวจริงขอสละสิทธิ์

โรงเรียนจ่าอากาศขอแจ้งผู้สอบได้เป็นตัวสำรองทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์ จำนวน 2 คน(ตามลำดับที่สอบได้)

เข้าทำสัญญาในวันจันทร์ที่ 29 เม.ย.67 เวลา 0830 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิก ดูรายชื่อตัวสำรอง (จำนวน 2 คน ทำสัญญา)


ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 4 (ดำเนินการแล้ว)

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญา เป็น นจอ.67

เนื่องจากมีผู้สอบได้ตัวจริงขอสละสิทธิ์

โรงเรียนจ่าอากาศขอแจ้งผู้สอบได้เป็นตัวสำรองทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์ จำนวน 5 คน(ตามลำดับที่สอบได้)

เข้าทำสัญญาในวันศุกร์ที่ 26 เม.ย.67 เวลา 0830 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิก ดูรายชื่อตัวสำรอง (จำนวน 5 คน ทำสัญญา)


ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 3 (ดำเนินการแล้ว)

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญา เป็น นจอ.67

เนื่องจากมีผู้สอบได้ตัวจริงขอสละสิทธิ์

โรงเรียนจ่าอากาศขอแจ้งผู้สอบได้เป็นตัวสำรองทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์ จำนวน 4 คน(ตามลำดับที่สอบได้)

เข้าทำสัญญาในวันจันทร์ที่ 22 เม.ย.67 เวลา 0830 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิก ดูรายชื่อตัวสำรอง (จำนวน 4 คน ทำสัญญา)


ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (ดำเนินการแล้ว)

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญา เป็น นจอ.67

เนื่องจากมีผู้สอบได้ตัวจริงขอสละสิทธิ์

โรงเรียนจ่าอากาศขอแจ้งผู้สอบได้เป็นตัวสำรองทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์ จำนวน 1 คน(ตามลำดับที่สอบได้)

เข้าทำสัญญาในวันศุกร์ที่ 19 เม.ย.67 เวลา 0830 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิก ดูรายชื่อตัวสำรอง (จำนวน 1 คน ทำสัญญา)


ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ดำเนินการแล้ว)

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญา เป็น นจอ.67

โรงเรียนจ่าอากาศขอแจ้งผู้สอบได้เป็นตัวสำรองทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์ จำนวน 5 คน(ตามลำดับที่สอบได้)

เข้าทำสัญญาในวันอังคารที่ 9 เม.ย.67 เวลา 0830 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิก ดูรายชื่อตัวสำรอง (จำนวน 5 คน ทำสัญญา)


ประกาศเรียกตัวสำรอง (ดำเนินการแล้ว)

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญา เป็น นจอ.67

โรงเรียนจ่าอากาศขอแจ้งผู้สอบได้เป็นตัวสำรอง ลำดับที่ 1-34 จำนวน 34 คน เข้าทำสัญญา

ในวันพุธที่ 3 เม.ย.67 เวลา 0830 น. ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิก ดูรายชื่อตัวสำรอง (ลำดับที่ 1-34 ทำสัญญา)

ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการอำนวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
เรื่อง ผลสอบขั้นสุดท้ายบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี ๒๕๖๗คำเตือน

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ
ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้ นอกจากใช้ความรู้ ความสามารถของท่านเอง
หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน
ขอโปรดแจ้งโดยตรงที่ 02-5345266 , 02-5343763

 

สำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ
171/1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 02-534526602-534-3762-3
e-mail :: recruitmentatts@gmail.com

เพจ :: โรงเรียนจ่าอากาศ