:: กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ::

ย้ำอีกครั้ง !!! ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 2 ก.พ.2566 นี้เท่านั้น

                            พิมพ์ใบชำระเงิน Click

ผู้สมัครสามารถเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบในวันที่ 4 ก.พ.66 เป็นต้นไป ในระบบรับสมัคร

กำหนดสอบรอบแรกวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ.2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

คำเตือน การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ
ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้ นอกจากใช้ความรู้ ความสามารถของท่านเอง
หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน
ขอโปรดแจ้งโดยตรงที่ 02-5345266 , 02-5343763

สำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ
171/1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 02-5345266 , 02-534-3762-3
e-mail :: recruitmentatts@gmail.com